Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
פנייה לייעוץ אישי  ביטול הליך יישוב סכסוך בגירושין

  החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה קובע כי כל מה שמבקש לפתוח הליך הנוגע לסכסוך משפחתי, חייב להגיש בטרם לפתיחת ההליך, בקשה ליישוב סכסוך. צדדים רבים לא מעוניינים בקיום הליך הגישור שנכפה עליהם על ידי החוק והם מבקשים לסיים עם הליך הגירושין כמה שיותר מהר.

  נשאלת השאלה האם ישנה דרך לבטל את הליך יישוב הסכסוך בגירושין? ובאילו מקרים?

  תוכן עניינים

  מהו הליך יישוב סכסוך בגירושין?

  הליך יישוב הסכסוך הוא הליך שמתנהל ביחידת הסיוע במטרה לגשר בין הצדדים ולהגיע להסכמות בטרם הפנייה לערכאות השיפוטיות. הליך יישוב הסכסוך למעשה מעכב את ההליכים ומונע מהצדדים להתחיל לנהל את תביעותיהם בערכאות השיפוטיות המתאימות, לתקופה של בין חודש וחצי לשלושה חודשים, בהתאם לנסיבות.

  תקופה זו עשויה להיות התקופה בה הצדדים יגיעו להסכמות ביניהם ובכך יחסך מהם ניהול ארוך של הליך משפטי, מנגד, כאשר אחד הצדדים זקוק לסעד דחוף, תקופה זו עשוייה לסכל את קיום הסעד ולגרום לו לנזקים.

  איך מבטלים הליך יישוב סכסוך בגירושין?

  מבקש שהגיש בקשה ליישוב סכסוך רשאי לבטל אותה בכל עת, באמצעות הגשת בקשה לערכאה השיפוטית בה הוגשה בקשת יישוב הסכסוך, ובה מבוקש לבטל את ההליך – משמעות ביטול ההליך במקרה זה היא כי ההליך ימחק, וככל שאחד הצדדים יהייה מעוניין להגיש שוב תובענה, יהיה עליו לפתוח בבקשה ליישוב סכסוך מחדש.

  מבקש שמעוניין לבטל את הליך יישוב הסכסוך כך שיוכל להגיש תובענה לערכאה השיפוטית, רשאי להגיש יחד עם הבקשה ליישוב סכסוך גם בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים בנסיבות דחופות וחריגות, בהתאם למקרים המנויים בחוק.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   המקרים המנויים בחוק כוללים הגשות בקשות דחופות לקיצור תקופת ההליכים בעניינים רפואיים (לרבות נפשיים), שינוי או רישם למסגרת חינוכית, סכסוכים כאשר לא ניתן לאתר את הצד השני או כאשר הצד השני אסיר או עציר עד תום ההליכים, מקרים חריגים של עבירות אלימות ומין במשפחה (למשל במקרים שהוגש כתב אישום, או שהאישה שוהה במקלט נשים), ונסיבות מיוחדות אחרות המנויות בחוק.

   האם ניתן לבטל הליך יישוב סכסוך בגירושין במקרים של סעד דחוף?

   במקרים מסוימים, כפי שמסביר עורך דין כפיר דיין דובב בהם נדרש סעד דחוף שלא סובל דיחוי, החוק להסדר התדיינויות מתיר להגיש בקשה לסעד דחוף, גם מבלי שקדמה לכך בקשה ליישוב סכסוך, או במהלך הליך יישוב הסכסוך:

   1. אישור פעולה דחופה רפואית בקטין – במקרים שאין הסכמה בין ההורים על פעולה מסויימת, כגון בדיקה רפואית, טיפול, אשפוז פסיכיאטר דחוף וכו'.
   2. בקשה להנפקת דרכון ואישור יציאת קטין לחוץ לארץ –במקרים שהבקשה היא דחופה לצורך פעילות חינוכית קבוצתית או לצורך לא צפוי אחר.
   3. בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או זמני שהות – במקרים חריגים שהמתנה לפגישת מהו"ת תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדים.
   4. בקשה של אישה השוהה במקלט נשים להחזיק בילדיה ולקבל החלטות בתקופת השהות במקלט.
   5. בקשה לסעד דחוף לרישום ילד למוסד חינוכי – במקרים בהם הבקשה מוגשת בסמוך לתחילת שנת הלימודים.
   6. תביעה דחופה לגירושין כאשר הנתבע שמתגורר בחו"ל, נמצא בישראל – בנוסף ניתן להגיש ללא בקשת יישוב סכסוך גם בנסיבות מיוחדות אחרות לפיהן ההמתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תסכל את הגירושין או התרת הנישואין.

   באילו מקרים לא יחול הליך יישוב סכסוך בגירושין?

   החוק מסייג את תחולתו על מקרים בהם אחד הצדדים אינו גר בישראל, הליכים שהמדינה צד להם, פרט לתביעת אבהות או אימהות (כגון בקשה לאפוטרופסות בלעדית על קטין), הליכים לפי חוק למניעת אלימות במשפחה והליכים לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת (כגון בקשה לצו מניעה).

   במקרים אלה, לא נדרש מהצד שמגיש את הבקשה להגיש בקשה ליישוב סכסוך, והוא רשאי להגיש תביעותיו לערכאה השיפוטית שהוא מעוניין לדון בה, בהתאם לדין.

   מקרים דחופים עשויים לאפשר את ביטול הליך יישוב הסכסוך

   בשורה התחתונה, על אף שהחוק מחייב הגשת בקשה ליישוב סכסוך בטרם לפתיחת הליכי גירושין, אינכם חייבים להמתין בכל מקרה עד תום תקופת עיכוב ההליכים. במקרים דחופים, כאשר תקופת עיכוב ההליכים עלולה לגרום לנזק, ניתן לבטל את הליך יישוב הסכסוך, להגיש בקשות לסעד דחוף בטרם לפתיחת הליך יישוב הסכסוך או להגיש במהלכו בקשות דחופות על אף תקופת עיכוב ההליכים, ולזכות בסעד המבוקש.

   *הכתוב בכל המאמרים באתר תלונת שווא Defense-Lawyer לא מהווה תחליף לעצה משפטית, חוות דעת או בחינה משפטית. העושה שימוש בתוכן, עושה זאת על דעתו ואחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף