Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
פנייה לייעוץ אישי  ביטול תלונה במשטרה – האם אפשרי וכיצד?

  ביום בהיר נודע לך שהוגשה נגדך תלונה במשטרה, שבמסגרתה, נטען שביצעת כלפי המתלונן עבירה פלילית, אך העבירה כלל לא בוצעה ובעצם מדובר בתלונת שווא. האם תוכל לבטל את התלונה? ואם כן, כיצד תוכל לעשות זאת?

  ביטול תלונה במשטרה - האם אפשרי וכיצד?

  תוכן עניינים

  מה המשטרה עושה כאשר מגישים תלונה?

  חוק סדר הדין הפלילי, [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982 (להלן: "החוק") מקנה לקצין משטרה, להורות שלא לחקור עבירה פלילית אם אין בה עניין ציבורי. יוער שסמכות זו מוקנית לקצין המשטרה רק אם מדובר בעבירה שעונשה לא עולה על 3 שנים, גם אז הסמכות מסויגת כפי שיוצג בהמשך.

  מה נחשב "לעניין ציבורי"?

  כאשר המשטרה מחליטה שלא לחקור עבירה בגין היעדר "עניין ציבורי", הכוונה היא שקצין המשטרה שהחליט שלא לחקור, הגיע למסקנה שהתועלת בחקירת העבירה, תהיה נמוכה בהרבה מאשר חקירתה.

  במסגרת אותו השיקול, אמור קצין המשטרה לשקול את אופי העבירה, נסיבותיה, ואת התועלת שתצמח לחברה בכללותה. דוגמא למקרה שלא מעלה עניין ציבורי, הוא גניבה של פריט ששוויו מספר שקלים בודדים.

  אם המשטרה החליטה לחקור את התלונה?

  ככל שקצין המשטרה מצא כי יש מקום לחקור את התלונה, אז תיפתח חקירה פלילית. ככל הנראה החשוד יזומן לחקירה, שבמסגרתה ייחקרו גם עדים נוספים ותאסופנה ראיות. לאחר סיום החקירה, המשטרה תגיע למסקנה אחת משתיים: או שהתיק ייסגר או שהתיק יועבר לתובע, על מנת להגיש כתב אישום.

  האם יש משמעות לסיבה בגינה נסגר התיק?

  ככל שהמשטרה החליטה לסגור את התיק לאחר חקירה, על המשטרה להכריע מה תהיה עילת סגירת התיק.

  ישנן מספר עילות:

  (1) היעדר הוכחה – המשמעות של עילה זו היא כי אין פשוט מספיק ראיות כדי להעמיד חשוד לדין פלילי.

  (2) היעדר עניין לציבור – כפי שתואר, גם לאחר חקירה, ייתכן והמשטרה עשויה להגיע למסקנה שיש לסגור תיק בשל היעדר עניין ציבורי.

  (3) חוסר אשמה – עילה זו קובעת באופן מפורש שמי שהוגשה נגדו תלונה, לא חב בכל אשמה. להבדיל משאר עילות סגירת התיק, כאשר תיק משטרתי נסגר "מחוסר אשמה", הרי שלא יוותר כל רישום משטרתי בגין החקירה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אם הוחלט להעביר את התיק שלי לעיון התביעה מה עושים?

   אם המשטרה הגיעה למסקנה שישנן ראיות לכאורה להעמדה לדין, אז כאמור היא תעביר את התיק לעיונו של תובע. במקרה כזה, למי שעתיד להיות מוגש נגדו כתב אישום, קיימת זכות "שימוע".

   כלומר, זכות לפנות לתובע ולבקש ממנו שלא להגיש כתב אישום. שימוע עשוי להיות בכתב או בפגישה פרונטאלית.

   ביטול תלונה במשטרה – האם מתלונן יכול לבטל את תלונתו?

   התשובה היא בחיוב, מי שהגיש תלונה במשטרה יכול לבקש לבטל את התלונה. עם זאת, המשטרה לא בהכרח מפסיקה את חקירתה במקרים כאלו, במיוחד לא כאשר מוגשת תלונה על אלימות כלפי בן\בת זוג או עבירת מין. במקרה שמדובר בתלונה על עבירות אלו, החוק קובע בפירוש כי אין דיי בבקשה של מתלונן במקרים אלו, כדי להוות שיקול יחידי לסגירת התיק.

   ביטול תלונה במשטרה

   האם אפשר לבטל תלונת שווא במשטרה?

   לאור המתואר עד כה, התשובה היא בחיוב, אך יש להדגיש שבכל שלב ושלב שבו מצויה התלונה והחקירה הנלווית לה, ישנה פרוצדורה שונה לביטול התלונה. אך כאשר מדובר בתלונת שווא, רצוי לפעול במספר מישורים, שיפורטו להלן:

   זומנת לחקירה? תפנה מיידית לייעוץ משפטי: השלב הראשון לבטל תלונת שווא, הוא לקבל ייעוץ ממומחה. אל תלך לבד לחקירה המשטרתית, אפילו אם אתה משוכנע ובצדק שמדובר בתלונת שווא. ייעוץ משפטי עשוי להיות ההבדל בין הגשת כתב אישום אפילו במקרים כאלו, לבין סגירת התיק בהקדם.

   אל תשקוט – תאסוף ראיות שמוכיחות את חפותך ותציג אותן למשטרה: השלב השני בביטול תלונת שווא, הוא באורח פלא, לעזור למשטרה בחקירתה!. כדי להביא לביטול תלונת השווא, עלייך לפעול ולהראות למשטרה שמדובר בתלונת שווא. כיצד תעשה זאת? תציג בפניה ראיות, כגון: הקלטות, תכתובות, עדים שיכולים לתמוך בגרסתך ועוד. אל תצפה שהמשטרה תעשה את העבודה הזו, תסמוך רק על עצמך.

   הוחלט לסגור את תיק המשטרה? תבחן את עילת הסגירה: הגעת לשלווה ולנחלה, הודיעו לך שהמשטרה סגרה את התיק. אך מהי עילת סגירת התיק? אם מדובר בתלונת שווא, הרי שעילת הסגירה צריכה להיות "חוסר אשמה". אם המשטרה החליטה לסגור את התיק בשל חוסר ראיות? המשמעות היא שברישום המשטרתי יופיע כי נחקרת בגין עבירה פלונית. על כן, ככל שעילת הסגירה היא לא "חוסר אשמה", עלייך לפנות לתובע, ולבקש לשנות את עילת סגירת התיק, תוך הצגת נימוקים לכך.

   קיבלת הודעה שהתיק הועבר לתביעות – תבחן אפשרות לשימוע: אם חלילה החליטה המשטרה להעביר את התיק לעיונו של תובע, הרי שאז כפי שתואר, עומדת לך זכות לשימוע בפני התובע, על מנת לנסות לשכנוע שלא להגיש נגדך כתב אישום. תנצל את הזכות הזו.

   ביטול תלונה במשטרה - שאלות נפוצות

   האם ביטול תלונה במשטרה היא פעולה אפשרית?

   התשובה לכך חיובית. עם זאת, רוב התלונות במשטרה – אינן מתבטלות, גם אם הוגשה בקשה לבטלן. אי-ההיענות לבקשת הביטול מתרחש בעיקר במקרים שבהם מגיש התלונה הוא קורבן אלימות. אז, סוברת המשטרה שהמגיש מעוניין בביטול התלונה לא כי למעשה כלל לא נעשה לו עוול שמהווה עבירה פלילית, אלא כי הוא חושש לחייו ומפחד ממי שהוא הגיש נגדו תלונה. בנוסף, הרשויות נוטות לראות את מי שמבקש לבטל תלונה במשטרה כאדם שקרן וכמטרידן.

   האם ביטול תלונה במשטרה אפשרי גם כשמדובר בתלונת שווא?

   כן. עם זאת, חשוב בכל מקרה לפנות לייעוץ משפטי, שיכול להגביר את הסיכוי לכך שהתיק יסגר ולא יוגש כתב אישום. בנוסף, יש להציג בפני המשטרה ראיות (מסמכים, הקלטות, תצלומים) המוכיחות שאכן מדובר בתלונת שווא.

   מי יכול לבקש ביטול תלונה במשטרה?

   בקשת ביטול תלונה במשטרה יכולה להיות מוגשת רק על ידי האדם שהגיש את התלונה. עם זאת, בדרך כלל, בקשות ביטול לא מתקבלות. כמו כן, חשוב שאותו אדם יבקש לבטל את תלונתו במשטרה רק לאחר קבלת ייעוץ מעורך דין.

   למה ביטול תלונה במשטרה יכול לגרום?

   אם התלונה היא תלונה אמיתית (ולא תלונת שווא), הבקשה לביטולה לא צפויה להתקבל. לא זו אף זו, המשטרה אף עשויה להתקדם עוד יותר בהליך הפלילי המתנהל כנגד החשוד, שכן היא חוששת שהמתלונן לא באמת מעוניין לבטל את התלונה שהגיש, אלא הוא עושה זאת רק כי הופעלו עליו איומים למיניהם ו/או שהוא חושש לחייו. כשמדובר בתלונת שווא, המתלונן עשוי להיות מוגדר כאדם שעבר עבירה פלילית, והחשוד (האדם שנגדו הוגשה תלונת השווא) יכול להגיש כנגדו תביעת לשון הרע.

   *הכתוב בכל המאמרים באתר תלונת שווא Defense-Lawyer לא מהווה תחליף לעצה משפטית, חוות דעת או בחינה משפטית. העושה שימוש בתוכן, עושה זאת על דעתו ואחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף