Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
פנייה לייעוץ אישי  האם תלונת שווא היא לשון הרע המזכה אותך בפיצוי?

  הגישו נגדכם תלונת שווא? יתכן שתוכלו לתבוע את המתלונן בגין לשון הרע. בית המשפט פסק שהגשת תלונת שווא שלא בתום לב נחשבת לשון הרע. מה בדיוק נחשב 'שלא בתום לב'? מתי ניתן להגיש תביעה בגין לשון הרע כנגד מגיש תלונת השווא? על כך במאמר שלפניכם.

  האם תלונת שווא היא לשון הרע המזכה אותך בפיצוי?

  תוכן עניינים

  עבירת לשון הרע

  סעיף 1 לחוק לשון הרע מגדיר מהי לשון הרע:

  "לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –
  (1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;
  (2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;"

  סעיף 2 מגדיר מהו פרסום:

  (א) פרסום, לענין לשון הרע – בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר.
  (ב) רואים כפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות:
  (1) אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגע"

  מסעיפים אלה אנו למדים כי כדי שיתגבש איסור לשון הרע צריכים להתקיים התנאים הבאים: 1. פרסום לשון הרע לאדם אחר זולת הנפגע. 2. הפרסום עלול להשפיל או לבזות את הנפגע.

  האם תלונת שווא היא בגדר לשון הרע?

  לאור זאת, לכאורה ניתן להסיק כי תלונת שווא היא בגדר לשון הרע. שכן בתלונת שווא מתקיימים שני התנאים: 1. מגיש תלונת השווא משתף את שקריו עם המשטרה ובכך מבצע פרסום לאדם אחר זולת הנפגע; 2. תלונה אודות עבירה פלילית עלולה בהחלט לגרום להשפלה לאדם הנחשד בה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אולם אין זה כה פשוט. לפני שאנו רצים לתבוע כל אדם שהגיש תלונת שווא, עלינו להכיר את סעיף 15 לחוק לשון הרע. סעיף זה מונה מספר 'הגנות', כלומר מצבים בהם המפרסם לשון הרע אינו עובר עבירה פלילית, ואחת מההגנות הללו מדברת בפירוש על תלונה במשטרה:

   "במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הנסיבות האלו:

   (8) הפרסום היה בהגשת תלונה על הנפגע בענין שבו האדם שאליו הוגשה התלונה ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, או תלונה שהוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע או לחקור בענין המשמש נושא התלונה;

   סעיף 15(8), אפוא, כותב בפירוש שתהא זו הגנה למפרסם לשון הרע אם הוא עושה זאת באמצעות תלונה במשטרה. האם זה אומר שלא ניתן לתבוע אדם שהגיש תלונת שווא בגין לשון הרע? כפי שנראה מיד – לא ממש.

   בית המשפט: אם המתלונן ידע שמדובר בשקר, ניתן לתבוע אותו בגין לשון הרע

   בפס"ד ריימר (בע"א 788/79) קובע בית המשפט קביעה חשובה: ההגנה על תלונה במשטרה עומדת רק במקרה בו המתלונן היה סבור באמת ובתמים כי תלונתו אמת, אולם אם הוא ידע מלכתחילה שמדובר בשקר ובכל זאת התלונן, הגנה זו אינה עומדת לו וניתן לתבוע אותו בגין לשון הרע.

   פסק דין זה הפך להלכה חשובה לגבי תלונות שווא. לאור הלכה זו, ניתן לתבוע אדם שהגיש תלונת שווא, אם מתברר שהוא לא האמין בה מלכתחילה. משמעות הדבר היא כי במקרים בהם ברור לכל כי המתלונן לא טעה בפרשנות העובדות אלא בחר להעליל עלילת שווא, ניתן להגיש כנגדו תביעה בגין לשון הרע.

   משום כך, אם הגישו כנגדך תלונת שווא ואתה סבור כי המתלונן ידע בבירור שמדובר בשקר גמור ובכל זאת התלונן, אתה יכול להגיש כנגדו תביעת פיצויים בגין לשון הרע. במסגרת התביעה, תוכל לתבוע פיצויים עבור כל הנזקים שנגרמו לך בעקבות תלונת השווא – החל מנזקים כלכליים, כגון הוצאות משפט, הפסד ימי עבודה וכדומה, וכלה בנזקים נפשיים, כמו עוגמת נפש ופגיעה בשמך הטוב.

   *הכתוב בכל המאמרים באתר תלונת שווא Defense-Lawyer לא מהווה תחליף לעצה משפטית, חוות דעת או בחינה משפטית. העושה שימוש בתוכן, עושה זאת על דעתו ואחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף