Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
פנייה לייעוץ אישי  התמודדות עם תלונת שווא – הגשת קובלנה פרטית!

  הוגשה נגדך תלונה במשטרה שהתבררה כתלונת שווא. אומנם, לימים התיק במשטרה נסגר, אבל הבושה, הצער והכעס לא נעלמו, וכנראה שלא ייעלמו בקרוב, ובצדק. לכן, החלטת להתמודד עם תלונת השווא, הגשת קובלנה פרטית. האם מדובר בכלי שימושי במקרים כאלו?

  התמודדות עם תלונת שווא - הגשת קובלנה פרטית!

  תוכן עניינים

  מהי קובלנה פרטית?

  כאשר אדם עומד לדין פלילי, המדינה היא שמאשימה אותו. המשטרה היא אשר חוקרת את העבירה, והפרקליטות היא אשר תובעת אותו לדין. בית המשפט, הוא אשר מכריע האם אותו אדם אשם בעבירה או לא. הסמכות להעמיד אדם לדין פלילי היא סמכות שמוקנית בכל מדינה דמוקרטית לריבון, הוא "המדינה". עם זאת, החוק בישראל, מקנה גם לאזרחים פרטיים להיות "מאשימים" בתיק פלילי, בעבירות מסוימות מאוד המוגדרות גם הן בחוק.

  חוק סדר הדין הפלילי, [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982 קובע בפרק ד' את הזכות להגיש קובלנה פלילית, ואת הפרוצדורה לכך. החוק קובע כי כאשר מוגשת קובלנה, על "הקובל" להעביר העתק ממנה לפרקליטות המחוז. בנוסף, קובע החוק כי לא ניתן להגיש קובלנה פלילית נגד עובד מדינה בגין מעשה שעשה במסגרת עבודתו.

  החוק קובע מהן העבירות בגינן רשאי אדם פרטי להגיש קובלנה פלילית, עבירות אלו מנויות בתוספת השניה לחוק. חלק מהעבירות הן: עבירות אלימות, איומים, השגת גבול, היזק לרכוש, עבירות איכות סביבה, הפרה של זכויות יוצרים. בנוסף, באופן ספציפי, קובע חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה- 1965 כי בגין הוצאת דיבה, ניתן גם כן להגיש קובלנה פרטית.

  איזו עבירה פלילית מבצע אדם שמגיש תלונת שווא?

  לא אחת נתקלים אנו במקרים שבהם מוגשות תלונות סרק, בין אם בין בני זוג המבקשים לפגוע אחד ברעהו בגין הליכי הגירושין, או במקרים בהם מתלונן מבקש לפגוע באדם אחר. למשטרה, שאמונה על שמירה על בטחונו, אין ברירה והיא חייבת לפחות לערוך חקירה ראשונית כדי לבדוק את הטענות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   עם זאת, ככל שהוגשה תלונה במשטרה, ואכן מתברר לבסוף שמדובר בתלונת שווא, הרי שמי שהגיש את התלונה, עובר עבירה פלילית. עם זאת, יוער שתלונת שווא, הכוונה היא לתלונה שהיא פשוט שקרית מן היסוד. עצם העבודה שלא מוגש כתב אישום בגין תלונה, בוודאי שלא הופך תלונה לתלונת שווא.

   מי שמגיש תלונת שווא, שהיא שגויה ושקרית, בעצם מוסר ידיעה כוזבת. סעיף 243 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 קובע כי מי שמוסר ידיעה כוזבת לשוטר, על עבירה פלילית, כאשר הוא מודע לכך שהיא כוזבת, הרי שדינו הוא שלוש שנות מאסר לפחות.

   בגין איזו עבירה ניתן להגיש קובלנה פרטית נגד מי שהגיש נגדי תלונת שווא?

   כאמור, ישנן מספר עבירות ספציפיות שבגינן יכול אדם פרטי להגיש קובלנה פלילית לבית המשפט. עבירה של מסירת מידע כוזב לשוטר, אינה נמנית על העבירות שבגינן ניתן להגיש קובלנה פרטית. עם זאת, מי שמגיש תלונת שווא, בעצם פוגע קשות בשמו של האדם עליו הוא התלונן.

   הגשת תלונת סרק במשטרה, בוודאי פוגעת בשמו של אדם, במשלח ידו, ויש בה כדי לבזותו ולהשפילו בעיני הבריות. לכן, מי שהוגשה נגדו תלונת סרק, יכול תמיד להגיש קובלנה פלילית בגין "לשון הרע". בנוסף, הוא רשאי להגיש במקום זאת גם תביעה אזרחית.

   מהם היתרונות והחסרונות בהגשת קובלנה פרטית בגין תלונת שווא? 

   מצד אחד, לקובלנה פרטית יש יתרונות רבים. היא יכולה בוודאי לשמש כלקח כלפי מי שהגיש תלונת שווא, שכן מדובר בעצם בתיק פלילי לכל דבר, ואם הקובל הצליח בקובלנתו, הרי "שהנאשם" ייוותר גם עם רישום פלילי למשך חייו. בנוסף, הסנקציה שתוטל בגין קובלנה פרטית, היא "עונש" ולא פיצוי כספי, שניתן במסגרת תביעה אזרחית- נזיקית.

   מצד שני, לקובלנה פרטית גם חסרונות. מדובר בעצם בכלי מאוד מסוכן, שכן מדובר בהליך פלילי על כל המשתמע ממנו. לעיתים, הפגיעה בו יכולה להיות קשה גם למי שמואשם, הרבה מעבר למידה הראויה. כמו כן, קובלנה פרטית דורשת מהקובל להוכיח את אשמת הנאשם כמצופה בהליך פלילי, מעבר לכל ספק סביר. בהליך אזרחי רגיל, יש צורך להוכיח את תביעתך באופן הסתברותי. כלומר, להוכיח שגרסתך היא סבירה יותר מגרסת הצד השני.

   האם כדאי להגיש קובלנה או תביעה אזרחית?

   אם הוגשה נגדך תלונת סרק, אתה כאמור יכול להגיש קובלנה פרטית, בגין "לשון הרע" שבאה לידי ביטוי בעצם הגשת התלונה הכוזבת. מצד שני, אתה גם רשאי להגיש תביעה אזרחית, הן מכוח חוק איסור לשון הרע, והן גם מכוח עילות נוספות שקיימות בדין האזרחי- נזיקי. כגון: רשלנות, הפרת חובה חקוקה, ועוד. כל מקרה נבחן על פי נסיבותיו, ורצוי תמיד להיוועץ בעורך דין תלונות שווא על מנת לשקול את מלוא האפשרויות. אך קובלנה פלילית, היא בוודאי אופציה שראוי מאוד לשקול.

   *הכתוב בכל המאמרים באתר תלונת שווא – Defense-Lawyer לא מהווה תחליף לעצה משפטית, חוות דעת או בחינה משפטית. העושה שימוש בתוכן, עושה זאת על דעתו ואחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף