Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
פנייה לייעוץ אישי  מתי עדיף להסתלק מצוואה?

  ישנם מקרים בהם יורשים בצוואה לא מעוניינים לרשת את המנוח. האם יורש יכול לסרב לזכותו לרשת מהצוואה? מתי יעדיף יורש להסתלק מצוואה? ומתי בית המשפט תהא סמכות לבטל את הסתלקותו מהצוואה? 


  קיבצנו במאמר שלפניכם את הנושאים שחשוב להכיר לפני שחותמים על תצהיר הסתלקות מצוואה.

  תוכן עניינים

  איך מסתלקים מצוואה?

  על מנת להסתלק מהצוואה יש להגיש תצהיר חתום על ידי עורך דין לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה אם ההליך מתנהל שם.

  מה הוא המועד להסתלקות מצוואה?

  ניתן להסתלק מהצוואה לאחר פטירת המנוח, מיד עם הגשת הבקשה לצו קיום צוואה ועד לחלוקת העיזבון.

  מי יכול להסתלק מחלקו בצוואה?

  כל אחד מהיורשים יכול לבקש להסתלק מהצוואה לטובת כלל היורשים, לטובת יורש אחר או לטובת אדם אחר שהוא בן זוג, ילד או אח של המוריש בלבד. יחד עם זאת, במקרים מסויימים נדרש אישור בית המשפט להסתלקות מצוואה:

  הסתלקות קטין או פסול דין מהצוואה

  בית המשפט יאשר את פעולת ההסתלקות כאשר הוא ימצא לנכון כי ההסתלקות אינה נוגדת את טובתו של הקטין או פסול הדין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הסתלקות אדם שמונה לו אפוטרופוס (חסוי) מהצוואה

   כאשר מונה לאדם אפוטרופוס הוא אינו נחשב פסול דין באופן אוטומטי, אף על פי כן, נדרש אישור בית המשפט להסתלקותו מהצוואה. במקרים בהם בית המשפט יראה כי האדם שמונה לו אפוטרופוס מבין את טיב הסתלקותו ואת ההשלכות, הוא יאשר את פעולת ההסתלקות.

   במקרים בהם בית המשפט יקבע כי הוא אינו מבין את טיב ההסתלקות, בית המשפט יתייחס אליו כאל פסול דין ויאשר את ההסתלקות רק אם היא לא נוגדת את טובתו.

   הסתלקות בחוסר תום לב מצוואה

   בית המשפט לא יאשר את פעולת ההסתלקות אם הוא ימצא לנכון כי הסתלקות נעשתה בחוסר תום לב. כך למשל בית המשפט עשוי לבטל הסתלקות בחוסר תום לב שמטרתה להמנע מחובות של נושים או שמטרתה להמנע מקיום תנאי בצוואה (תוך שהמסתלק מבקש לזכות בירושה על פי דין).

   האם אפשר לבטל הסתלקות מהצוואה?

   יורש שהסתלק מהצוואה לא יכול לחזור בו מהסתלקות מצוואה לאחר שהרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה קיבלו אותה, אלא במקרים חריגים ביותר.

   על היורש שהסתלק מהצוואה להגיש בקשה לביטול ההסתלקות באחת מהעילות המאפשרות לבטל חוזה שנפלו פגמים בכריתתו, כגון: מצג שווא, עושק, כפייה, הטעייה, טעות, השפעה בלתי הוגנת, התחייבות שהופרה, חוסר תום לב וכו'.

   מדובר בעילות שלא קל להוכיחן והן יתקבלו במקרים חריגים. על כן מומלץ לבחון היטב את הסתלקותכם מהצוואה והשלכותיה בטרם להגשת תצהיר הסתלקות.

   כמו כן, נושה יכול להגיש בקשה לביטול הסתלקות מהצוואה של יורש שהסתלק, אם יוכל להוכיח כי מטרת ההסתלקות הייתה שלא בתום לב, למשל במקרים של התחמקות מתשלום חובות.

   מתי עדיף להסתלק מצוואה?

   ישנן שלוש סיבות עיקריות המובילות אדם לבקש להסתלק מעיזבונו כפי שיפורטו להלן:

   הסתלקות לטובת אדם

   פעמים רבות מבקשים יורשים להסתלק לטובת יורש אחר, למשל מקרים בהם הילדים של המנוח מבקשים להסתלק כולם לטובת אמם בנסיבות משפחתיות, או במקרים של תכנון מס.

   במקרים מסויימים עדיף לערוך הסכם בין יורשים ובמקרים מסויימים כדאי להסתלק לטובת אדם, למשל במקרים בהם ההסתלקות היא לטובת בן זוג, ילד או אח של המוריש, כאשר הם אינם יורשים, לא ניתן לערוך עימם הסכם בין יורשים אלא רק להסתלק לטובתם.

   הימנעות מקיום תנאי בצוואה

   לעיתים יורשים מבקשים להסתלק מהעיזבון בשל תנאי שהם לא מעוניינים לעמוד בו בצוואה ומעדיפים להעביר את חלקם לכלל היורשים או לטובת אדם אחר בהתאם לקבוע בחוק.

   חשוב להבין שהסתלקות מצוואה על מנת להמנע מלקיים תנאי בצוואה, שתוביל לחלוקת הירושה על פי דין, כלומר חלוקת העיזבון גם ליורש שהסתלק מבלי שעמד בתנאי שהורה המנוח, עשוייה להתבטל על ידי בית המשפט שיראה בה כהסתלקות בחוסר תום לב.

   עורך דין ירושה ייעץ לכם כיצד לפעול ויבחן האם יש מקום להגיש התנגדות לצוואה ולתנאי הספציפי, במקרים בהם אתם מבקשים לרשת על אף התנאי.

   מוטלים חובות על העיזבון

   לעיתים מבקשים יורשים להסתלק מהעיזבון על מנת להמנע מהליך שכולל נושים והתעסקות רבה, במיוחד כאשר חובות העיזבון עולים על זכויות היורשים, וזה יגזול מהם זמן ומשאבים, כשאין להם כל רווח מכך.

   חובות העיזבון קודמים לזכותם של היורשים בעיזבון, על כן אם מוטלים חובות על העיזבון, על היורשים קודם לפרוע את החוב, והנושים זכאים לפנות לכל אחד מהיורשים. ככלל אחריות של כל יורש על החובות בעיזבון היא עד לחלקו המירבי בעיזבון, והוא זכאי לקבל משאר היורשים את החלק היחסי שהם חייבים לנושה. כלומר ככלל, חובות העיזבון לא מסכנים את כספיו האישיים של היורש.

   יחד עם זאת, מסבירה עוה"ד חני קורנז כי במקרים מסויימים למשל במקרים בהם היורשים לא עמדו בחובותיהם לפרסום הזמנה לנושים, או במקרים בהם הם ניסו להבריח נכסים מהעיזבון, הנושים רשאים לפרוע את חובם עד לובה החוב המקסימלי, ולמעשה היורשים עלולים לחוב גם מתוך כספם האישי בחובות העיזבון.

   הסתלקות מצוואה בליווי עורך דין

   בשורה התחתונה, על מנת לקבוע מתי עדיף להסתלק מהצוואה יש לשקול את כלל הנסיבות, כגון שיקולי רווח והפסד מההסתלקות, מה הן העילות להסתלקותכם, האם ההסתלקות תאושר על ידי בית משפט וכדומה.

   עורך דין לענייני ירושה ייעץ לכם בנסיבות שלכם, מתי עדיף להסתלק מהצוואה, האם ישנן דרכים אחרות להשיג את מטרתכם, מה ההשלכות של ההסתלקות, מה השלכות של ביטול ההסתלקות על ידי בית משפט, יתן מענה לכל שאלה נוספת שיש לכם, ויערוך לכם במידת הצורך תצהיר הסתלקות חתום על ידו כנדרש בדין.

   *הכתוב בכל המאמרים באתר תלונת שווא Defense-Lawyer לא מהווה תחליף לעצה משפטית, חוות דעת או בחינה משפטית. העושה שימוש בתוכן, עושה זאת על דעתו ואחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף