Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
פנייה לייעוץ אישי  נהגת ברכב ללא ביטוח וללא רישיון נהיגה בתוקף – מה ההשלכות במקרה של תאונת דרכים?

  בישראל מתרחשות עשרות ואף מאות תאונות דרכים בכל שנה. מאמר זה יענה על השאלה מה ההשלכות במקרה של תאונת דרכים בה לרכבו של הנהג אין ביטוח ו/או לנהג אין רישיון נהיגה בתוקף.

  נהגת ברכב ללא ביטוח וללא רישיון נהיגה בתוקף - מה ההשלכות במקרה של תאונת דרכים?

  תוכן עניינים

  השלכות במקרה של תאונת דרכים בה לרכבו של הנהג אין ביטוח

  בעיקרון, בתאונת דרכים שבה אדם נפגע על ידי רכב, הוא תובע את חברת הביטוח של אותו הרכב (וכדי לעשות כן, עליו לבקש מנהג הרכב את פרטיו האישיים, לרבות פרטי פוליסת הביטוח שלו). נהג הרכב צריך לשתף פעולה וכמובן להגיש דיווח למשטרה על תאונת דרכים.

  לכן, נשאלת השאלה, האם במקרה של תאונת דרכים בה לרכבו של הנהג אין ביטוח, הנפגע בעצם לא יכול לעשות דבר והוא לא זכאי לפיצויים?

  התשובה לכך שלילית. הנפגע יכול לדרוש פיצויים מהקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים – "קרנית". "קרנית" משלמת את הפיצוי לנפגע, ולאחר מכן היא יכולה להגיש תביעת שיפוי כנגד הנהג, ובמסגרתה לתבוע ממנו את הכסף ששילמה לנפגע ואת הוצאות המשפט.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הנהג עצמו, בעיקרון, לא יכול לדרוש פיצויים מ"קרנית", אלא אם מתקיימים שלושה תנאים מצטברים:

   • הוא לא המחזיק ו/או הבעלים של הרכב שבו הוא נהג אך הוא קיבל היתר לכך מהמחזיק ברכב ו/או מהבעלים המקוריים
   • הוא מוכיח, מבחינה סובייקטיבית, שהוא לא ידע ולא יכול היה לדעת שלרכב אין ביטוח
   • בית המשפט בוחן מבחינה אובייקטיבית את המקרה וקובע שאכן אי הידיעה הוא סביר.

   בנוסף, ישנם מקרים שבהם הנהג יכול להגיש תביעת רשלנות נגד רכב אחר שהיה מעורב בתאונה, ובכך לקבל פיצוי כספי.

   השלכות במקרה של תאונת דרכים בה לנהג אין רישיון נהיגה בתוקף

   בטרם הצגת ההשלכות במקרה של תאונת דרכים בה לנהג אין רישיון נהיגה בתוקף, יש להסביר מתי לרישיון נהיגה כבר אין תוקף.

   עד אוקטובר 2021, כל אדם היה צריך לחדש את רישיון הנהיגה שלו כל 10 שנים (עליו היה לשלם בעבור זה 435 ש"ח). אדם שלא עשה כן, לא יכול היה לנהוג שכן רישיון הנהיגה שלו לא היה בתוקף.

   החל מאוקטובר 2021, לרישיון נהיגה ישראלי יש תוקף רצוף עד יום ההולדת ה-70 של בעליו. כשבעל רישיון הנהיגה מגיע לגיל 70, הוא צריך להיבדק במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, על מנת לחדש את רישיונו לחמש שנים, וכך עליו לעשות גם כשהוא מגיע לגיל 75. החל מיום הולדתו ה-80 של הנהג, הוא צריך לעשות בדיקה רפואית כל שנתיים. רישיון הנהיגה של נהג שלא מבצע פעולות אלה – אינו בתוקף.

   סיבות נוספות שבגינן רישיון נהיגה יכול להיות שלא בתוקף אינן קשורות למועד, אלא למצבו של הנהג, למשל אם נקבע שבעל רישיון הנהיגה לא כשיר לנהיגה – רישיונו לא בתוקף, גם אם הנהג טרם הגיע לגיל 70.

   ההשלכות של מי שנתפס נוהג ללא רישיון נהיגה בתוקף הן מאסר בפועל למשך שנתיים, ושלילה מלנהוג למשך שלושה חודשים לכל הפחות.

   באשר לפיצויים, סעיף 7 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע שאדם שנפגע בתאונת דרכים כשנהג ברכב ללא רישיון נהיגה בתוקף – זכאי לפיצויים, אלא אם הסיבה לכך שרישיונו לא בתוקף היא שהוא נשלל עקב אי-כשירות הנהג לנהוג.

   אם, למשל, בעל הרישיון טוען שכלל לא ידע שרישיונו נשלל, בית המשפט בוחן האם מדובר באי-ידיעה בתום לב או שלא, או שבכלל בעל הרישיון היה מודע לשלילת רישיונו אך בוחר להתעלם מעובדה זו.

   עוד קבע בית המשפט שנטל ההוכחה שבעל הרישיון ידע שרישיונו נשלל מוטל על חברות הביטוח. כל עוד אלה לא מצליחות להוכיח זאת, בעל הרישיון זכאי לפיצויים.

   ואולם, אם בעל הרישיון עושה פעולה מסוימת כדי שלא יקבל את ההודעה על שלילת רישיונו (למשל: לא ענה לטלפונים, לא בדק את תיבת הדואר שלו וחסם את האפשרות שיקבל מכתבים בדואר האלקטרוני), יש לראותו כמי שידע שרישיונו נשלל, וייתכן שעקב כך הוא לא יהיה זכאי לפיצויים.

   *הכתוב בכל המאמרים באתר תלונת שווא Defense-Lawyer לא מהווה תחליף לעצה משפטית, חוות דעת או בחינה משפטית. העושה שימוש בתוכן, עושה זאת על דעתו ואחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף