Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
פנייה לייעוץ אישי  מי יפצה אותי בגין תאונת אופנוע שהתרחשה בעבודה?

  דרכים ותאונות אופנוע בפרט עשויות להיחשב כתאונת עבודה ובלבד שהתאונה התרחשה בעת שאותו אדם נפגע בדרכו לעבודה, במהלכה או בדרכו חזרה ממנה.

  מי יפצה אותי בגין תאונת אופנוע שהתרחשה בעבודה?

  במרוץ השנים בתי המשפט בישראל הכירו ביותר ויותר מצבים בהם נפגע אדם בתאונת אופנוע גם כאשר התאונה התרחשה במקום אחר מחוץ למקום העבודה.

  כך לדוגמה רוכב אופנוע שנפצע קשה בשל תאונת דרכים בעת שהיה בדרכו חזרה לביתו ממקום עבודתו הוכר כנפגע בתאונת עבודה. בית המשפט קבע כי תאונת דרכים בזמן העבודה תיחשב לתאונת עבודה המצב בו האדם שנפגע היה בדרכו לעבודה או בחזרה ממנה. ובלבד שתאונת הדרכים לא קרתה תוך סטייה מהמסלול הרגיל.

  תוכן עניינים

  בהמשך בית המשפט הרחיב וקבע כי גם תאונת דרכים שקרתה בסטייה מהמסלול הרגיל של העובד עשויה להיחשב כתאונת עבודה וזאת בתנאי שהסטייה מהמסלול הייתה לצרכים הבאים:

  1. תפילה בבית תפילה בו העובד נוהג להתפלל באופן קבוע

  2. ליווי ילדיו לגן הילדים הקבוע שלהם

  כמו כן, תאונת אופנוע בזמן העבודה תיחשב לתאונת עבודה גם במקרים בהם אדם נפגע אגב לעבודתו. למשל תאונת אופנוע של אדם שהיה בדרך לפגישה עסקית או אפילו בדרך להפסקת צהרים, יוכרו כמקרים של תאונות עבודה. והכל בתנאי שתאונת האופנוע לא התרחשה כתוצאה מרשלנות, או אי מלוי אחרי הוראות החוק, או ללא סטיה מהוראות עיסוקו, של האדם שנפגע.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מדוע חשוב שתאונת אופנוע בזמן העבודה תוכר תאונת עבודה?

   החוק הישראלי קובע כי בעת תאונת דרכים על הנפגע לתבוע פיצויים מחברת הביטוח. הפיצויים תפקידם לכסות את הנזק שנגרם לנפגע (בהתאם לחומרת פגיעתו), למשל בגין אובדן כושר השתכרות והפסד שכר, החזרים על הוצאות רפואיות וגם על הכאב והסבל.

   אולם אם תאונת הדרכים מוכרת כתאונת עבודה, יכול הנפגע לתבוע זכויות נלוות נוספות מהמוסד לביטוח לאומי. כמו קביעת אחוזי נכות, אשר עשויים לזכות את נפגע בנוסף לפיצויים בקצבת נכות חודשית או במענק נכות, והכל בהתאם לדרגת הנכות שנקבע.

   יצוין כי מקום בו תאונת האופנוע הוכרה כתאונת עבודה, ניתן לתבוע את הפיצויים שפורטו לעיל גם מביטוח לאומי. אך בכל מקרה לא ניתן לקבל כפל פיצוי ועל כן קבלת פיצויים מביטוח לאומי תקוזז מהפיצויים המשתלמים מחברת הביטוח.

    תאונת אופנוע בזמן העבודה והיעדר ביטוח למעסיק

   ישנם לא מעט מקרים בהם הנפגעים בתאונת האופנוע השתמשו באופנוע של המעביד. כמו למשל שליחים, ולאחר התאונה התברר כי הם נעדרים כיסויי ביטוחי, מאחר שהמעסיק לא ביטח את האופנועים עליהם הם נוהגים לעבוד. במצב כזה וככל שהנפגע לא ידע ולא היה עליו לדעת כי הוא רוכב על האופנוע ללא כיסוי ביטוחי, הוא עדין יהיה זכאי לפיצוי בגין הנזק שנגרם לו.

   בהקשר זה יצוין כי מצב בו רוכב אופנוע נפגע בעת שרכב על אופנוע ללא כיסוי ביטוחי והוכח לבית המשפט כי לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, זכאי הוא לפיצויים מאת הקרן לנפגע תאונת דרכים הקרויה "קרנית" שבחסות המדינה. ומנגד במידה ורכב על האופנוע ביודעין ללא כיסוי ביטוחי, הרי שלא יהיה זכאי לפיצוי כלל, למעט כאמור במצב בו היה בדרכו לעבודה, במהלכה או בחזרה ממנה.

   לסיכום: בהתאם לתנאים שפורטו, תאונת אופנוע בזמן עבודה תיחשב לתאונת עבודה מקום בו התאונה התרחשה בדרך למקום העבודה או בחזרה ממנה. כך גם תאונת אופנוע אגב עבודה, כמו נסיעה לצורך פגישה עסקית. תאונת דרכים בזמן העבודה מקימה עילה לתביעת פיצויים הן מביטוח לאומי והן מחברת הביטוח, אך בכל מקרה לא ניתן יהיה לקבל כפל פיצויי.

   *הכתוב בכל המאמרים באתר תלונת שווא Defense-Lawyer לא מהווה תחליף לעצה משפטית, חוות דעת או בחינה משפטית. העושה שימוש בתוכן, עושה זאת על דעתו ואחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף