Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
Defense-Lawyer_MainPic תלונות שווא
פנייה לייעוץ אישי  ככה תתמודד עם תלונת שווא – דע מהן זכויותיך

  אין דבר קשה יותר מהתמודדות עם תלונת שווא. אתה מרגיש שהשמיים נופלים עליך ועליך להתמודד עם רשויות החוק כשלמעשה, לא עשית דבר. אבל מי יאמין לך? אתה רואה את הגרוע מכל לנגד עיניך. לנשום עמוק, יש מה לעשות.

  Defense-Lawyer תלונות שווא

  תוכן עניינים

  תלונת שווא מוגדרת כתלונה שבבסיסה ידיעה כוזבת שמסר אדם למשטרה. ההשלכות של תלונות שווא עלולות להיות כבדות, ועלולות לפגוע בשמו הטוב של האדם או במוניטין שלו.

  לכן, במידה והגישו נגדך תלונת שווא במשטרה, חשוב לדעת כי תוכל לתבוע פיצויים מהמתלונן. כך תדעו בגין אלו עילות ניתן לתבוע את מגיש התלונה, על אלו נזקים ניתן לדרוש פיצויים כיצד בית המשפט קובע את גובה הפיצויים, מהו העונש הקבוע בחוק לאדם שהגיש תלונת שווא במשטרה ועוד.

  באילו עילות ניתן לתבוע במקרה של תלונת שווא?

  תביעה בגין לשון הרע – גובה הפיצוי עד 100,000 ₪

  העילה הראשונה בגינה ניתן לתבוע אדם שהגיש תלונת שווא היא עילת לשון הרע.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   עילה זו היא עילה ייחודית אשר אחד ממאפייניה הבולטים הוא פסיקה אפשרית של פיצויים ללא הוכחת נזק, וכל עורך דין תלונת שווא ימליץ לפעול לאלתר במישור זה. פירוש הדבר הוא שאם התובע מצליח להוכיח לבית המשפט כי הנתבע פרסם עליו לשון הרע, אין הוא צריך להוכיח גם כי נגרם לו נזק מפרסום הלשון הרע, משום שהפיצוי הכספי הוא על עצם פרסום הלשון הרע ולא על הנזק שנגרם לתובע.

   משום כך, אם הגישו כנגדכם תלונת שווא, אתם יכולים להגיש תביעת פיצויים כנגד המתלונן בגין לשון הרע – אף מבלי להוכיח כי אירע לכם נזק על ידי התלונה.

   במידה ותתקבל תביעתכם, השופט יהיה מוסמך לפסוק לכם פיצויים עד לגובה 50,000 ₪ במקרה רגיל, ועד 100,000 ₪ במקרה בו תוכח אחריות פלילית במעשיו של המתלונן.

   תביעה בגין רשלנות – פיצויים גם בגין הוצאות משפט, הפסד ימי עבודה ועוגמת נפש"

   עילה נוספת אשר בגינה ניתן לתבוע אדם שהגיש תלונת שווא היא עילת הרשלנות. עילת הרשלנות היא עילה נזיקית, ובניגוד לתביעה בעילת לשון הרע – לא ניתן לפסוק בגינה פיצויים אם לא הוכח כי נגרם נזק לנתבע.

   משמעות הדבר היא כי על התובע להוכיח – הן את עצם המעשה, הן את הנזק שנגרם לו, והן את הקשר הסיבתי בין המעשה של הנתבע לבין התוצאה של הנזק.

   אם הגישו כנגדכם תלונת שווא, אתם יכולים להגיש תביעת נזיקין כנגד המתלונן בגין רשלנות. בתביעה זו ניתן לדרוש פיצוי עבור כל הנזקים שנגרמו לכם בעקבות התביעה.

   קיימים שני סוגים שבגינם ניתן לפצות במסגרת הליך נזיקי. הראשון, הינו נזק ממוני (נזק כספי) שנגרם כתוצאה מהוצאות משפט, הפסד ימי עבודה, פיטורין [אם התרחשו] ועוד. סוג הנזק השני, הוא נזק שאינו ממוני וכולל נזקים נפשיים, כגון עוגמת נפש ופגיעה בשם הטוב. בית המשפט קובע את גובע הפיצוי המגיע לתובע בהתאם לבחינת היקף הנזק הנגרם לו, בין אם ממוניים ובין אם נפשיים.

   מהו גובה הפיצוי הצפוי לנפגע בעקבות הגשת תלונת שווא?

   כפי שצוין לעיל גובה הפיצוי יכול להגיע ל100,000 ₪. קיימת דוגמה מהפסיקה, בה בית המשפט פסק פיצויים בגובה למעלה מ-50,000 ₪ בגין תלונת שווא.

   בפסק דין צהור (צוער) עמיחי נ' דניאל (3488/05) נידון מקרה בו הוגשה תביעה אזרחית בגין תלונת שווא על תקיפה. התובע, אשר כנגדו הוגשה תלונת השווא, זוּכה במסגרת ההליכים הפליליים מעבירת התקיפה, ועל כן החליט לתבוע את המתלונן בתביעה אזרחית.

   בית המשפט דן באריכות בעילות התביעה השונות ובנזקים הרבים שנגרמו לתובע, ופסק על הנתבע לשלם לתובע פיצויים בגובה 51,200 ₪, הכוללים הן את הפיצוי הנ"ל בגין עוגמת הנפש והן פיצוי נוסף בגין הוצאות המשפט המרובות שנגרמו לתובע.

   מפסק הדין עולה כי בתי המשפט מתייחסים החומרה רבה למצבים של תלונות שווא הן בגלל בזבוז המשאבים וכוח האדם שנדרשו כדי לטפל בעניין, והן הכוונות הזדוניות של אדם לגרום נזק לרעהו על לא עוול בכפו.

   בפסק הדין, כאשר נקבע הפיצוי בגין הנזק הנפשי נכתב כך:"הנני רואה את מעשהו של הנתבע בחומרה רבה,

   כאשר לחומרה זו שתי פנים. הפן האחד – ניצולה של משטרת ישראל ורשויות התביעה… בדרך של הגשת תלונה שהביאה להגשת כתב אישום כנגד התובע, ניהול המשפט, … וכל זאת על חשבון זמנו וכספו של הציבור. הפן השני – רצונו המכוון של הנתבע לגרום לתובע נזק בדרך של הגשת תלונת סרק כנגדו. אין ספק כי הגשת התלונה, וההליכים שהתקיימו בעקבותיה גרמו לתובע עוגמת נפש רבה ומיותרת, ומשכך הנני מעמידה את הפיצוי בראש נזק זה על סך של 25,000 ₪."

   העונש על תלונת שווא אינו מסתכם בפיצוי כספי

   עונש על תלונת שווא קבוע בסעיף 243 לחוק העונשין קובע כי אדם המוסר ידיעה כוזבת לשוטר או לעורך דין כאשר הוא מודע לכך שהידיעה אינה נכונה, דינו מאסר של 3-5 שנים.

   ומה לגבי מצב של ביטול תלונת שווא במשטרה?

   באילו תחומים אנו עדים לתלונות שווא?

   ככלל, אנו עדים לתלונות שווא בכל התחומים. תלונות שווא יכולות לקרות בתוך המשפחה ויבואו לידי ביטוי בדרך כלל כתלונות לגבי תקיפה ואלימות, נוכל לראות תלונת שווא בגין העלבת עובד ציבור, ותלונות שווא בנושאי הטרדה מינית ועוד.

   תלונות שווא בגירושין – כאשר אנו עוסקים בתלונות שווא בתוך המשפחה, בעיקר כשמדובר בתלונת שווא בגירושין, מסווגים את סוג תלונות אלו כתופעה קשה וחמורה בשל העובדה שתלונת שווא בגירושין מלווה בהשלכות כבדות על חיי הצדדים ועל כלל המשפחה.

   בדרך כלל, מטרת תלונת השווא במקרי גירושין היא לפגוע בצד השני בעקבות הפרידה או על מנת לזכות בהליך המשפטי בהסדרים שונים. לדוגמא, לזכות במשמורת מלאה על הילדים.

   ההשלכות בעקבות תלונת שווא במקרה גירושין יכולה לגרום לפתיחת חקירה פלילית נגד הצד השני והטלת סנקציות חמורות כגון הרחקה מהילדים ועוד. גם אם ההליך הפלילי יסתיים והתיק ייסגר, לצד שהוגשה נגדו תלונת שווא נעשה נזק רב, נזק ממוני ונפשי כאחד.

   מה שמייחד את עניין תלונות השווא בגירושין, הוא העובדה כי במידה ומדובר בתלונה של האישה כלפי הגבר בטענה לאלימות שהפעיל נגדה או נגד ילדיהם, האישה המתלוננת נהנית מהגנה ייחודית, כיוון ואין להעמיד אותה לדין. דבר זה נובע מהחשש שנשים שאכן סובלות מאלימות יחששו להתלונן.

   תלונת שווא בגין הטרדה מינית – סוג נוסף של תלונות שווא שהשלכותיו חמורות ביותר, הוא תלונות שווא בנושא הטרדה מינית ועבירות מין.

   למעשה, אין סטטיסטיקה וודאית לגבי אחוז תלונות השווא בנושא ההטרדות המיניות, אך כאשר יש תלונות שווא בנושא, התלונה עלולה להכתים את שמו של האדם שעליו התלוננו ולפגוע בשגרת חייו התקינים.

   אך העניין הוא, שבדומה לאישה המגישה תלונת שווא בגין אלימות במשפחה, גם אישה המגישה תלונת שווא בגין תקיפה או הטרדה מינית- אינה מועמדת לדין. למרות העובדה שלא ניתן להעמיד את המגיש תלונת שווא בגין הטרדה מינית לדין, אכן ניתן להגיש תביעה אזרחית בנזיקין כפי שהוסבר לעיל.

   חשוב לציין, שכיוון ויש חובה להוכיח כי מדובר בתלונת שווא, במסגרת תלונות בגין הטרדה מינית הדבר אינו משימה קלה, ולכן חשוב לקבל ייעוץ משפטי מקצועי.

   ביטול תלונה במשטרה

   אדם שהגיש תלונת שווא יכול לבקש לבטל את התלונה. יחד עם זאת ביטול תלונה במשטרה לא תגרום למשטרה להפסיק את חקירתה מחשש שהמתלונן ביקש לבטל את התלונה כיוון ופחד מאותו אדם שהוגשה נגדו התלונה או שהיה נתון תחת איומים.

   במידה והוחלט לסגור את התיק במשטרה, חשוב לוודא מהי העילה שבשמה נסגר התיק.

   ישנן שלוש עילות לסגירת תיק במשטרה:

   1. היעדר הוכחה.
   2. יעדר עניין לציבור.
   3. חוסר אשמה.

   אם מדובר בתלונת שווא, כמובן שהתיק צריך להסגר מחוסר אשמה, כאשר סגירת התיק בעילה זו מוחקת כל רישום משטרתי בגין החקירה. לכן, גם אם נסגר התיק במשטרה בעניין תלונת שווא, כדאי לוודא שהוא לא נסגר בשל אחת משתי העילות האחרות, כיוון שאז יופיע רישום משטרתי לגבי החקירה והדבר עלול לפגוע באדם שהוגשה נגדו תלונת שווא.

   הוגשה נגדי תלונת שווא, מה עליי לעשות?

   1. במידה והוגשה נגדך תלונת שווא, יש לפנות במיידית לייעוץ משפטי. ייעוץ משפטי עשוי לעזור לסגירת התיק בהקדם.
   2. אסיפת ראיות – על מנת לפעול לביטול התלונה, כדאי לאסוף ראיות המוכיחות כי מדובר בתלונת שווא, גם כאן, ייעוץ משפטי יעזור.
   3. אפשרות שימוע – במידה והתיק הועבר לתביעה, עומדת זכות שימוע בפני התובע, שמקנה לך את אפשרות ניסיון לכנוע שלא להגיש נגדך כתב אישום.

   מה הסיבות שגורמות לכך שאנשים מגישים תלונות שווא?

   קיימות מגוון של סיבות שגורמות לאנשים להגיש תלונות שווא, כמו למשל:

   • סכסוכי שכנים
   • סכסוכי גירושין
   • סכסוכי עבודה
   • ניסיון סחיטה או אמצעי מינוף ולחץ
   • נקמה

   חשוב להבין שתהא הסיבה אשר תהא, תלונת שווא היא עבירה פלילית ועוולה אזרחית, שניתן לתבוע גינה.

   האם ביהמ"ש, בסופו של יום, מקל עם נשים המגישות תלונות שווא?

   בעבר הייתה הנחיה שמנעה הגשת כתבי אישום בגין תלונות שווא בעבירות מין ואלימות במשפחה, ולכן נדירים היו המקרים בהם נשים שהתלוננו תלונות שווא הגיעו לפתחו של בית המשפט. החל משנת 2016, שונתה ההנחיה כך שניתן להגיש כתבי אישום גם בעבירות אלה, לאחר אישור פרקליט מחוזי.

   יחד עם זאת, גם כיום, לא מוגשים כתבי אישום רבים כנגד נשים המגישות תלונות שווא, והרשעות של נשים שהגישו תלונות שווא הן נדירות ביותר. חשוב להבין שלא מדובר רק בעניין מגדרי. הרף הפלילי הוא גבוה מאוד, ודורש הוכחה מעבר לכל ספק סביר. לכן, סיכויי ההרשעה בעבירה של עדות שקר, בין אם מדובר בגבר ובין אם מדובר באישה, אינם גבוהים.

   אף על פי כן, בסופו של יום, כשמוגשת תביעה אזרחית כנגד אישה שהתלוננה תלונת שווא, בית המשפט לא מקל עמה בשל היותה אישה, אלא הוא יבחן את הנסיבות באופן אובייקטיבי, והוא עלול לחייב אותה בתשלום סכומי כסף גבוהים ביותר.

   לכן הדרך היעילה ביותר להתמודד עם תלונות שווא, היא דווקא באמצעות הגשת תביעה אזרחית כספית.

   לסיכום, תלונת שווא מובילה למצב מורכב שעלול לפגוע חמורות באדם שהוגשה נגדו התלונה. לכן, כדאי לפנות לייעוץ משפטי על מנת להתמודד עם המצב הקיים בצורה האפקטיבית, הקצרה והטובה ביותר.

   עורך דין תלונות שווא - שאלות נפוצות

   מה הדבר הראשון שיש לעשות בהתמודדות עם תלונת שווא?

   הדבר הראשון שיש לעשות בהתמודדות עם תלונת שווא הוא לפנות לעורך דין, שיודע, עקב ניסיונו הרב, כיצד ניתן להתמודד עם תלונות שווא. שכר הטרחה לעורך הדין הוא לעתים גבוה, ולכן, אנשים רבים שמוגשות נגדיהם תלונות שווא מנסים להימנע מלפנות לעורך דין, אך עליהם לזכור שאי-פנייתם לעורך דין, יכולה להגביר את סיכויים לעונש חמור שלא בצדק – כך שניתן לומר שעדיף להוציא סכומים גבוהים מאשר להיענש כך.

   האם ניתן לאסוף ראיות במסגרת התמודדות עם תלונת שווא?

   ניתן ואף רצוי מאוד לאסוף ראיות, כדי להוכיח שאכן, התלונה שהוגשה היא תלונת שווא. ראיות אלה יכולות להיות, בין היתר, תמונות, הקלטות, ומסמכים שונים. בנוסף, כדאי שלא להסתפק רק בראיות קיימות, אלא גם ליצור ראיות חדשות, לדוגמא: לשכור, בהתאם לחוק, את שירותיו של חוקר פרטי שיעקוב אחר מעשיו של מגיש התלונה, או להקליט שיחות עם מגיש התלונה ולהוביל את השיחה באופן שיגרום לו למעוד בלשונו ולמעשה להוכיח שהתלונה שהגיש היא אכן תלונת שווא.

   בגין אילו עילות ניתן לתבוע במסגרת התמודדות עם תלונת שווא?

   אחת העילות המרכזיות שבגינם ניתן לתבוע במסגרת התמודדות עם תלונת שווא היא עילת הרשלנות, המוגשת במסגרת תביעת נזיקין. על התובע (האדם שנגדו הוגשה תלונת השווא) להוכיח שכתוצאה מהגשת התלונה נגרם לו נזק – הן ממוני (הפסקת עבודה, הוצאות משפט וכדומה) והן לא ממוני (פגיעה בשמו הטוב וכן עוגמת נפש). הוכחה זו מובילה לקבלת פיצויים.

   האם כדי לקבל פיצויים, יש להוכיח שתלונת השווא גרמה לנזק?

   אין חובה כזו. התובע יכול להגיש תביעת לשון הרע כנגד מגיש התלונה. במסגרת תביעה זו, התובע לא צריך להוכיח שתלונת השווא גרמה לו לנזק, אלא רק להוכיח שמגיש תלונת השווא פרסם עליו לשון הרע. אם הוא מוכיח זאת, הוא זכאי לפיצויים מעצם העובדה שמגיש תלונת השווא פרסם עליו לשון הרע. גובה הפיצויים בתביעת לשון הרע, הוא 100,000 ש"ח לכל היותר.

   *הכתוב בכל המאמרים באתר תלונת שווא Defense-Lawyer לא מהווה תחליף לעצה משפטית, חוות דעת או בחינה משפטית. העושה שימוש בתוכן, עושה זאת על דעתו ואחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף